Tyjatr

   Tyjátr je divadelný projekt bábkara a dramaturga Ivana Gontka, člena súboru Starého divadla v Nitre a spoluzakladateľa súboru Teatro Tatro. Cieľom projektu je prinavrátiť do súčasnosti tradíciu kočovných bábkarov a komediantov. 

   Podnetom vzniku Tyjátru bolo naštudovanie predstavenia "Herkules alebo Dobytie pekla", ktoré vzniklo v roku 2009 ako samostatný projekt Ivana Gontka venovaný pamiatke ľudového bábkara Antona Anderleho pri príležitosti jeho nedožitých 65. narodenín. Tak začal v roku 2010 pôsobiť Tyjátr, divadlo, ktoré nadväzuje na tradíciu slovenského ľudového bábkarstva a predstavenia hráva tak, ako ich hrávali kočovní ľudoví bábkari v minulosti. Slovami Antona Anderleho: "O to mi vždy išlo: zachytiť pre potomkov hry ľudových bábkarov, ako aj bábky a všetko, čo s tým súvisí. Chcem keď už nie obnoviť tradičné bábkarstvo, tak ho aspoň v čo najväčšej miere uchovať." Dosiahnutie rovnakého cieľa si kladie aj Tyjátr. Zámerom je postupná rekonštrukcia a naštudovanie najznámejších titulov z repertoáru ľudových bábkarov.

   Prvým titulom rodinného bábkového divadla bol "Herkules alebo Dobytie pekla" podľa prepisu hry ľudových bábkarov Anderlovcov z Radvane. Z rovnakého zdroja je aj predstavenie "Ženíchovia alebo Živá mŕtvola", ktoré je uvádzané v historickom stolovom rodinnom divadle. Zatiaľ posledným predstavením, ktoré Tyjátr naštudoval, opäť podľa prepisu textu ľudových bábkarov Anderlovcov, je hra "Don Šajn alebo Márnotratný syn". V súčasnosti pripravuje Tyjátr naštudovanie ďalšieho titulu, ktorým je "Johanes Doktor Faust". Tým sa uzatvára hrdinská trilógia (Herkules, Don Šajn a Faust), ktorá v minulosti patrila do kmeňového repertoáru väčšina tradičných bábkarov. 

   Súčasťou divadla Tyjátr je aj oživenie starodávneho flašinetu, nástroja, ktorý po druhej svetovej vojne takmer vymizol z verejných priestranstiev.