Repertoár

Herkules alebo Dobytie pekla

"Herkules" je prvým predstavením Tyjátru. Naštudovanie vzniklo podľa prepisu zvukového záznamu hry Jaroslava a Buhoslava Anderlových tak, ako ju hrávali vo svojom divadle. "Herkules" patril do tradičného repertoáru európskych bábkarov 18. a 19. storočia a vychádza z antickej povesti o silákovi Herkulovi. Tejto "veľkej témy" sa neskôr zmocnili anglickí a talianski komedianti, ktorí ju hrávali popri iných hrách vysokého štýlu.   

 

Ženíchovia alebo Živá mŕtvola 

Hra "Ženíchovia" patrí k menej hrávaným titulom repertoáru ľudových bábkarov. Tyjátr ju spracoval pre rodinné stolové bábkové divadlo a príležitostne ju hráva s historickými bábkami, ktoré boli súčasťou tohoto druhu bábkového divadla v Čechách na konci 19. a začiatkom 20. storočia.  

 

Don Šajn alebo Márnotratný syn

"Don Šajn" je ďalším titulom Tyjátru, ktorý vychádza z tradičného repertoáru európskych bábkarov. Hru hrávali všetci ľudoví bábkari a dodnes patrí popri "Faustovi" k najhrávanejším hrám tradičného bábkového divadla. "Don Juan" či "Don Giovanni" sa dočkali mnohých spracovaní. Tyjátr ponúka spracovanie, ktoré je známe z podania českých a slovenských kočovných bábkarov.