Hráme

Najbližšie predstavenia:

Trnava

RADNIČNÉ HRY

HERKULES alebo DOBYTIE PEKLA

26. júna 2015 o 16:30

***

Modra

ROZPRÁVKOVÁ MODRA 2015

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

28. júna 2015 o 18:00

***

Chrudim (Česká republika)

LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 2015

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

1. júla 2015 o 15:00

2. júla 2015 o 11:00

***

Veľké Kozmálovce

HERKULES alebo DOBYTIE PEKLA

4. júla 2015 o 12:30

***

Nitra

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

12. júla 2015 o 17:00

***

Liptovský Mikuláš

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

24. júla 2015 o 15:00

***

Trnava

LETO NA KORZE

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

25. júla 2015 o 18:00

***

Pekařov (Česká republika)

Pekařovská pouť

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

15. augusta 2015 o 15:00

***

Trnava

LETO NA KORZE

HERKULES alebo DOBYTIE PEKLA

20. augusta 2015 o 18:00

***

Hrušov

HONTIANSKA PARÁDA 2015

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

22. augusta 2015 o 15:00

***

Vráble

HERKULES alebo DOBYTIE PEKLA

23. augusta 2015 o 16:00

***

Zálesie

ZÁLESKÁ DIVADELNÁ PÚŤ 2015

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

28. augusta 2015 o 18:00

***

Donovaly - Habakuky

TRADIBÁB

DON ŠAJN alebo MÁRNOTRATNÝ SYN

29. augusta 2015 o 16:00

***